e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina Osiecznica.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Osiecznica wyniosła 263 507,17 zł.

GMINA OSIECZNICA jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie bolesławieckim. 

Gmina zajmuje obszar ok 437,1 km2 do której należą miejscowości wiejskie takie jak: Osiecznica, Kliczków, Parowa, Bronowiec, Poświętne, Ołobok, Przejęsław, Ławszowa, Luboszów, Osieczów, Tomisław, Świętoszów, Leśny Dwór. Obszar gminy zamieszkuje ok 7,5 tyś. osób, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 17 os./km2

URZĄD GMINY OSIECZNICA

Fot.: Damian Ilczuk

ZARYS HISTORYCZNY

Ludnością rodzimą zamieszkującą tereny gminy w początkach naszego tysiąclecia było słowiańskie plemię Bobrzan. W okresie wczesnośredniowiecznym istniała już pierwsza miejscowość na terenie gminy, położona w okolicach dzisiejszej wsi Ołobok. Pierwsze wzmianki odnoszące się do miejscowości należących do gminy Osiecznica miały miejsce w XIX-wiecznych opracowaniach historyków niemieckich (XIII wiek). W owym czasie istniały takie miejscowości jak: Ołobok, Ławszowa, Osieczów, Kliczków oraz Parowa.

TURYSTYKA I REKREACJA

Na terenie Gminy Osiecznica lasy zajmują niemal 80% powierzchni gminy - zwane płucami Województwa Dolnośląskiego. Przez obszar gminy przepływa rzeka Kwisa, która charakteryzuje się naturalnym charakterem, wodą wysokiej klasy czystości oraz zróżnicowanymi zespołami flory i fauny.

Głównymi atrakcjami Gminy są min:

  • zespół parkowo-pałacowy W Kliczkowie - kompleks powstały pod koniec XIV wieku
  • kościół pw. Pokłonu Trzech Króli - pochodzi z XV wieku
  • dom zabytkowy w Kliczkowie - inaczej dworskie czworaki z XIV wieku o charakterystycznej zabudowie ryglowej
  • kościół parafialny pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu
  • kościół poewangelicki w Parowej - obecnie kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego
  • zakłady ceramiczne w Parowej 
  • prywatna izba Rękodzieła w Przejęsławiu