e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin,, a w nich min. Gmina Sulików.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Sulików wyniosła 1 187 312,03 zł.

 

 

GMINA SULIKÓW położona jest w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie zgorzeleckim. Gmina Sulików to gmina wiejska zajmująca obszar ok 95 km2.

Gmina składa się z miejscowości wiejskich takich jak: Bierna, Jabłoniec, Ksawerów, Łowin, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Miedziane, Mikułowa, Nowoszyce, Podgórze, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne, Sulików, Wielichów, Wilka, Wilka-Bory, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny. Sulików jest miejscowością położoną w dolinie Czerwonej Wody u stóp Góry Ognistej. Miasto Sulików zostało założone  w XIII w. - ok. 1230 r.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 • Kościół Parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie
 • Kościół katolicki w Sulikowie - "Mały"
 • Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Marii Magdaleny
 • "Ostry Narożnik" - dom łużycki położony na Placu Wolności, w Sulikowie z 1688 r. 
 • Kościół pw. Św. Anny w Studniskach Dolnych
 • Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej
 • Neorenesansowy pałac w Mikułowej z II połowy XVIII w.
 • Zespół pałacowy w Miedzianej
 • Zespół pałacowy w Wilce-Ksawerowie z parkiem, datowane na 1820 r.
 • zalew Witka - 2/3 zalewu położone jest w południowej części Gminy Sulików.
 • ośrodek rekreacyjny w miejscowości Niedów
 • Ścieżka edukacyjna w Sulikowie tzw. "Szwajcaria Sulikowska"

Gmina Sulików jest atrakcyjna pod względem turystycznym ze względu na walory środowiska naturalnego występujące na jej terenie, które wpisują się w urozmaicony krajobraz charakterystyczny dla Podgórza Izerskiego. W Gminie Sulików występuje charakterystyczny układ roślinności leśnej, występującej w dolinach i na zboczach cieków wodnych. Duży walor stanowi obecność lasów na terenie Gminy w tym typu gradów zboczowych z dużym udziałem w drzewostanie klonu i lipy. Dodatkowo na terenie Gminy można zaobserwować liczne wychodnie skalne z interesującą roślinnością ciepłolubną.