e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin,, a w nich min. Gmina Zagrodno.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Zagrodno wyniosła 726 854,11 zł.

GMINA ZAGRODNO jest jedną z pięciu gmin powiatu złotoryjskiego przynależnego administracyjnie do województwa dolnośląskiego. Gmina położona jest w północno zachodniej części województwa w powiecie złotoryjskim Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – Pogórza Kaczawskiego i Wysoczyzny Chojnowskiej. Gmina Zagrodno to gmina wiejska zajmująca obszar ok 122 km2. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie legnickim. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, użytki rolne stanowią blisko 81% powierzchni gminy. Gmina jest czysta ekologicznie, w 100% zwodociągowania, w 30% wyposażona w kanalizację. Wzdłuż gminy przepływa rzeka Skora, w rejonie której ulokowały się początkowo Modlikowice, Zagrodno, Uniejowice i Jadwisin. Ich początki, podobnie jak pozostałych wsi gminy, sięgają XIII w. 

URZĄD GMINY ZAGRODNO

Źródło: http://zagrodno.i-gmina.pl/

 

TERENY INWESTYCYJNE

Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi o powierzchni 180 ha, przeznaczonymi głównie pod przemysł oraz usługi. Teren ten zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4 we wsi Łukaszów (Gminna Strefa Ekonomiczna). Wieś Łukaszów posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 20,85 ha.

TURYSTYKA

Gmina Zagrodno jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki. Malowniczy charakter gminy, urok rozrzuconych w Modlikowicach stawów, przebiegające przez gminę szlaki turystyczne, pięknie wyglądające fermy wiatrowe przyciągają turystów do robienia urokliwych zdjęć.

Zwiedzający mogą zatrzymać się w funkcjonujących na terenie gminy Gospodarstwach Agroturystycznych, oferujących lokalne produkty.

ZABYTKI

Gmina znana jest nie tylko ze względu na bogactwa przyrodniczo – krajobrazowe, na jej terenie zlokalizowanych jest również wiele cennych zabytków architektury. Głównym z nich jest usytuowany na wulkanicznym wzgórzu (389 m n.p.m.) - Zamek Grodziec. Zamek jest rekonstrukcją XVI – wiecznej rezydencji gotycko – renesansowej z lat 1906-1908.

Miłośnicy urokliwej i niepowtarzalnej architektury powinni odwiedzić także:

  • barokowy pałac w Grodźcu (1718-1727),
  • późnogotyckie i wczesnorenesansowe kościoły w: Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie;
  • unikalne w swych klasycystycznych formach świątynie w Zagrodnie i Modlikowicach z renesansowymi chrzcielnicami oraz nagrobkami rycerzy i mieszczan,
  • kościół p.w. MB Siewnej w Grodźcu, którego mury pamiętają przebudowę w XVII i XVIII w., 
  • ruiny barokowych pałaców w Wojciechowie i Zagrodnie oraz XIX – wiecznego wiatraka w Radziechowie.

Na szczególną uwagę zasługują również znajdujące się na terenie gminy krzyże i kapliczki pokutne, zabytkowe aleje: lipowa w Grodźcu i dębowa w Brochocinie tudzież występujące wykopaliska archeologiczne w Zagrodnie i Olszanicy.

FOLKLOR

Chcąc poznać tradycję i miejscową kulturę warto wziąć udział w organizowanych na terenie gminy cyklicznych imprezach oraz posłuchać lokalnych Zespołów Folklorystycznych działających na terenie gminy tj. Macierzanka z Wojciechowa i Swojacy z Zagrodna.

Gmina jest Partnerem Lokalnej Grupy Działania - wchodzi w skład Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie".