e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Umowa partnerstwa została podpisana w dniu 11 kwietnia 2016r. Do umowy przystąpiło 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego tj.: Gmina Miejska Bolesławiec jako Partner wiodący oraz Partnerzy: Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina  Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Bolesławiec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno oraz Gmina Sulików.

Umowa reguluje kluczowe zagadnienia związane z realizacją prezentowanego projektu i udziałem poszczególnych partnerów. Partnerzy projektu wnoszą do projektu zasoby ludzkie (wykształcona kadra informatyczna i administracyjna), organizacyjne (zaplecze techniczne i organizacyjne urzędów miast i gmin), techniczne (obecna infrastruktura informatyczna) i finansowe (partycypacja w kosztach realizacji projektu).

W dniach 12 grudnia 2016r. oraz 26 czerwca 2017r. zostały podpisane aneksy do umowy partnerstwa.