e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

15 listopada 2017r., w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyła się konferencja „E-usługi – Otwórzmy się na nowe możliwości”, która zorganizowana jest w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: Konferencja otwierająca projekt

Wdrożenie projektu zostało podzielone na trzy odrębne procedury wynikające z zakresu wdrożenia tj.:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń sieci komputerowej, drukarek, tabletów oraz oprogramowania.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 21.02.2017r.. Zamówienie było podzielone na 5 części, w zależności od rodzaju zamawianego sprzętu tj.:

Czytaj więcej: Procedury przetargowe.

W dniu 28.02.2017 r. została podpisana pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, jako upoważnionym w umowie Partnerstwa Partnerem Wiodącym projektu a Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie projektu nr  RPDS.02.01.01-02-0025/16-00.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekt został wybrany do dofinansowania na podstawie Uchwały nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne ( nr naboru RPDS.02.01.01-IŻ.00-02-044/15).

W dniu 20 kwietnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa partnerstwa została podpisana w dniu 11 kwietnia 2016r. Do umowy przystąpiło 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego tj.: Gmina Miejska Bolesławiec jako Partner wiodący oraz Partnerzy: Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina  Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Bolesławiec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno oraz Gmina Sulików.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy partnerstwa

W dniu 4 marca 2016r. pomiędzy 9 gminami tj. Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Nowogrodziec, Gminą Osiecznica, Gminą  Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą  i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Bolesławiec,Gminą Miejską Zawidów oraz Gminą Zagrodno został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu informatycznego p.n. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.