e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Pomysłodawcą projektu był Urząd Miasta Bolesławiec wraz Urzędem Gminy Bolesławiec i początkowo miał dotyczyć tylko tych dwóch gmin. Szybko jednak okazało się, że również inne Gminy zadeklarowały chęć udziału w projekcie. W ten sposób w dniu 11 kwietnia 2016r. do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.  

PARTNERZY PROJEKTU

Umowa reguluje kluczowe zagadnienia związane z realizacją prezentowanego projektu i udziałem poszczególnych partnerów. Partnerzy projektu wnoszą do projektu zasoby ludzkie (wykształcona kadra informatyczna i administracyjna), organizacyjne (zaplecze techniczne i organizacyjne urzędów miast i gmin), techniczne (obecna infrastruktura informatyczna) i finansowe (partycypacja w kosztach realizacji projektu).