e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina i Miasto Lwówek Śląski.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyniosła 1 984 326,10 zł.

Gmina i Miasto Lwówek śląski położone jest w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie lwóweckim. Gmina Lwówek Śląski od strony południowej graniczy z gminami Wleń i Lubomierz, od południowego zachodu - z gminą Gryfów Śląski, od północnego zachodu - z gminą Nowogrodziec, od zachodu - z gminą Bolesławiec i od wschodu - z gminą Pielgrzymka.

Obecnie gmina zajmuje obszar ok 240 km2. Na teren Gminy składają się łącznie dwadzieścia osiem miejscowości, które w większości leżą w północnej części gminy. Obecnie jej teren zamieszkuje ok 17,5 tysięcy osób.

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Fot.: Focus Creative Video Łukasz Szczęsny

ZARYS HISTORYCZNY

Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast na terenie Dolnego Śląska. Jest również jednym z pierwszych miast w Polsce lokowanych na prawie magdeburskim. Lwówek stał się lokalnym centrum gospodarczym i ośrodkiem osadnictwa wiejskiego - już we wczesnym średniowieczu. Do jego dynamicznego rozwoju przyczyniła się eksploatacja złota na terenie dawnych Płakowic, jak i bliskie położenie przy znanym szlaku handlowym zwanym "Królewską Drogą". Już w 1217 roku książę Henryk I Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu prawa miejskie. 

TURYSTYKA I REKREACJA

Lwówek Śląski ujmuje przybywających na jego teren turystów niezwykłymi zabytkami architektonicznymi, urzekającymi uliczkami, bogatą historią, a także malowniczymi widokami na Sudety i Karkonosze. Atrakcje turystyczne Ziemi Lwóweckiej to min.:

  • kościoły,
  • gotycko – renesansowy ratusz,
  • mury miejskie z dwiema wieżami baszt obronnych,
  • złożenia pałacowo - parkowe w Brunowie, Niwnicach i Lwówku Śląskim,
  • most na Bobrze z XVI wieku,
  • Liczne formacje piaskowców: Panieńskie Skały, Szwajcaria Lwówecka, jaskinie w okolicy Płóczek Dolnych,
  • „pola agatowe” z możliwością poszukiwania tych minerałów,
  • kapliczka św. Wawrzyńca w Płóczkach Górnych.

Obszar gminy to idealne miejsce dla miłośników turystyki aktywnej – przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne i trasy rowerowe o różnym stopniu trudności, tj.: zielony szlak biegnący w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bolesławca; niebieski szlak w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty szlak prowadzący do Wlenia i Niwnic; czarny szlak turystyczny prowadzący do zamku Podskale oraz szlaki rowerowe ER-4,, ER-6 i ER-10. 

Z CZEGO SŁYNIE?

Okolice Gminy Lwówka Śląskiego słyną ze znanych w całej Europie tradycji górniczych i złóż agatowych. Od dawna na jego obszarze wydobywano surowne takie jak złoto, kruszywa, gips, piaskowiec i anhydryt. Uwiecznieniem tych tradycji jest co roku organizowane na lwóweckich przedmieściach - Lwóweckie Lato Agatowe. W konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej Lwóweckie Lato Agatowe uzyskało certyfikat POT - jako jedna z najlepszych imprez turystycznych w kraju, natomiast w 2006 roku uhonorowane zostało Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.