e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina Nowogrodziec

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Nowogrodziec wyniosła 2 585 110,30 zł. 

GMINA NOWOGRODZIEC położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Zajmuje powierzchnię ok 176 km2. Powierzchnia gminy stanowi ponad 13,5% powiatu, a pod względem obszaru jest to jedna z najmniejszych jego gmin (mniejszą powierzchnię mają jedynie gmina wiejska Warta Bolesławiecka oraz miasto Bolesławiec). Na obszar Gminy składa się z miasto Nowogrodziec i trzynaście miejscowości wiejskich takich jak: Gościszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Gościszów, Zagajnik, Zabłocie, Gierałtów, Nowa Wieś, Kierżno, Zebrzydowa, Parzyce oraz Milików. Największymi powierzchniowo miejscowościami wiejskimi gminy są: Gościszów, Wykroty oraz Czerna. Najliczniej natomiast zaludnionymi miejscowościami są Wykroty oraz Zebrzydowa. Najmniejszymi miejscowościami wiejskimi gminy są natomiast Zagajnik i Zabłocie.

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU

Źródło: http://www.nowogrodziec.pl/

ZARYS HISTORYCZNY

W roku 2003 miasto Nowogrodziec obchodziło 770 rocznicę nadania praw miejskich z rąk księcia Henryka Brodatego. Jednak początki miasta sięgają do roku 1202, kiedy to książę Henryk Brodaty założył na jej terenie zamek myśliwski, który w 1217 r. stał się klasztorem. Pierwsze drewniano-ziemne umocnienia miejskie powstały w pierwszej połowie XIII wieku, natomiast po wojnie husyckiej miasto zostało otoczone jednym kamiennym pasem murów obronnych z czterema bramami. W 1495 r. właścicielem miasta został klasztor. Od tej chwili miasto zaczęło się intensywnie rozwijać: uzyskano przywilej warzenia i sprzedaży piwa oraz zorganizowania targu solnego. W roku 1500 staraniem klasztoru uruchomiono pierwszy w mieście wodociąg.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

  • Ruiny klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu
  • Słup milowy poczty saskiej w Nowogrodźcu
  • Mury obronne w Nowogrodźcu
  • Wieża widokowa w Nowogrodźcu
  • Wodospad nad rzeką Kwisa w Nowogrodźcu
  • Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła
  • Kościół p.w. św. Mikołaja
  • Rynek miejski - Ratusz
  • Rynek miejski – figura św. Jana Nepomucena
Przez Gminę Nowogrodziec przepływa rzeka Kwisa, która jest największym lewym dopływem rzeki Bóbr. Swój bieg rozpoczyna między Izerskimi garbami, a Przednią Kopą. Wędkarstwo, spływy pontonowe i kajakowe stanowią turystyczną atrakcję gminy Nowogrodziec.

Z CZEGO SŁYNIE?

Gmina Nowogrodziec charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych, jak i różnorodnością występowania surowców mineralnych. Najważniejszym dla gospodarki jest surowiec ilasty, który występuje w różnych odmianach (glinka ceramiki szlachetnej, kamionkowej, ogniotrwałej oraz glina ceramiki budowlanej). Nowogrodziec to gmina łącząca w sobie piękną tradycję garncarstwa, folkloru i kultury bałkańskiej z nowoczesnością i dynamizmem rozwoju oraz ogromnym potencjałem gospodarczym. Dzięki początkom garncarstwa Nowogrodziec stał się „Miastem dobrego garnka”.