e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Miejska Bolesławiec pełni funkcję Partnera wiodącego w ramach realizacji projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Miejskiej Bolesławiec wyniosła 2 879 566,33 zł. Gmina Miejska Bolesławiec reprezentuje Partnerów projektu w zakresie przygotowania, a następnie realizacji  całego Projektu. Głównym elementem Projektu jest Jednostka Centralna z wyspecjalizowaną kadrą pracowników znajdująca się w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej. Do ich obowiązków należy kierowanie całym systemem, a tym samym wspieranie partnerów projektu na każdym etapie wdrożenia oraz w późniejszym etapie funkcjonowania całego systemu.

 

MIASTO BOLESŁAWIEC - na prawach miejskich od ok 1251r. Obecnie na jego terenie zamieszkuje ponad 40 tysięcy mieszkańców.  Miasto Bolesławiec położone jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto położone jest nad rzeką Bóbr, która jest największym lewobrzeżnym dopływem Odry. Południowa część miasta rozkłada się w obrębie Pogórza Bolesławieckiego, mikroregionu wchodzącego w skład Pogórza Kaczawskiego. Część północna i wschodnia zalicza się do Równiny Wizowskiej, mikroregionu wchodzącego w skład Borów Dolnośląskich. Powierzchnia miasta to prawie 24 km2 gęstość zaludnienia to około 1670 osób na km2. 

Ratusz miejski - fot. Rafał Tur

Niewątpliwym atutem Bolesławca jest jego położenie. Miasto leży w zachodniej części województwa dolnośląskiego, przy głównych szlakach komunikacyjnych południowej Polski: trasie kolejowej E30, autostradzie A4, autostradzie A18, drodze krajowej nr 4.

Miasto Bolesławiec słynie z rozpoznawanej na całym świecie ceramiki. Dziś ogromną popularnością cieszą się: Bolesławieckie Święto Ceramiki, odbywające się corocznie w sierpniu, oraz Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski.

Bolesławiecka Strefa Aktywności Gospodarczej, w skład której wchodzi Podstrefa Bolesławiec WSSE „Invest-Park” obejmuje swoim obszarem prawie 110 ha terenów inwestycyjnych. Na terenie bolesławieckiej podstrefy zainwestowało już 10 firm, zarówno z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Programy rozwoju miasta zakładają wpływ nowych inwestycji w strefie na ożywienie lokalnego rynku usług – szczególnie hotelarskich i gastronomicznych. Uwzględnić należy również ożywienie na rynku mieszkaniowym nie tylko mieszkań na sprzedaż, ale także wynajmowanych.