e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina Warta Bolesławiecka.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Warta Bolesławiecka wyniosła 396 133,86 zł.

Gmina Warta Bolesławiecka jest jedną z gmin wchodzącą w skład realizowanego projektu położona w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie bolesławieckim. Gmina od strony północnej, wschodniej i częściowo południowej graniczy z gminami Gromadka, Chojnów, Zagrodno i Pielgrzymka zaś od strony zachodniej i południowo-zachodniej z gminami Bolesławiec i Lwówek Śląski. Gmina Warta Bolesławiecka to gmina wiejska zajmująca obszar ok 110 km2. Na obszarze gminy znajduje się 10 wsi (10 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla), tj.: Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice, Wilczy Las. 

URZĄD GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

 

ZARYS HISTORYCZNY

Obszar gminy graniczny na styku terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego istniejąca już w XII wieku, której początek dała karczma zwanej "die Warte" . Pierwsze wzmianki o obszarze gminy zapisane były w dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1217 roku.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

 • Kościół katolicki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1327 r. w Warcie Bolesławieckiej
 • Zamek w Warcie Bolesławieckiej zbudowany w latach 1540/41 przez miejscowego dziedzica Hansa von Zedlitz;
 • Kamienna późnorenesansowa kapliczka z datą 1681 r. w Warcie Bolesławieckiej
 • Ruiny średniowiecznego "Gwiezdnego Zamku" w Warcie Bolesławieckiej
 • "ZŁOTY MŁYN" w Warcie Bolesławieckiej
 • Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim
 • Barokowo-klasycystyczny kościół ewangelicki z 1785 r. z wieżą z 1835 r. w Tomaszowie Bolesławieckim
 • Kamienne Diabelskie Koryto - umiejscowione w pierwszych kamieniołomach w Wartowicach
 • Kościół katolicki pod wezwaniem św. Michała Archanioła wzniesiony przezd XIII wiekiem w Raciborowicach Górnych
 • Piece wapienne w Raciborowicach Górnych
 • Stylizowane budynki folwarcze w Wilczym Lesie
 • Kamienny pomnik bohaterów z I wojny światowej w Lubkowie
 • barokowo-klasycystyczny pałac w Lubkowie
 •  Kościół pod wezwaniem św. Krzyża (dawniej - św. Marcina) w Iwinach
 • Późnobarokowy pałac wzniesiony przez rodzinę von Zimmermann w 1757 roku w Iwinach

Obszar gminy to idealne miejsce dla miłośników turystyki aktywnej – przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne i trasy rowerowe. Na wycieczkę po Gminie można wybrać się szlakiem rowerowym (czerwonym), nazwanym szlakiem "MIEDZI I KAMIENIA". Długość szlaku to ok 68,1 km.

Krajobraz gminy tworzą  liczne wzgórza i grzbiety wododziałowe. Czyste powietrze, bogactwo środowiska przyrodniczego oraz duża powierzchnia lasów, w których  dominują lasy iglaste tworzą swoisty mikroklimat gminy. Najbardziej naturalną formację przyrodniczą stanowią użytki leśne i zadrzewione (19,7 % ogólnej powierzchni gminy), składające się w większości z drzewostanów iglastych (sosna zwyczajna, czarna, jodła, daglezja, modrzew, świerk) i w mniejszości z gatunków liściastych (dąb, buk, brzoza, grab, klon, lipa, jesion, olcha). Lasy te są bogate w runo leśne. Gmina Warta Bolesławiecka z jednej  strony  bogata jest w złoża  kopalin - od piaskowców aż do bogatych źródeł rudy miedzi, z drugiej zaś klimat i gleby sprzyjają najbardziej wymagającym uprawom roślin.