e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

15 listopada 2017r., w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyła się konferencja „E-usługi – Otwórzmy się na nowe możliwości”, która zorganizowana jest w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym tematem spotkania było omówienie poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie, w tym opis planowanego wdrożenia Systemów Dziedzinowych oraz Systemu Informacji Przestrzennej. Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej pozwoli w dużym stopniu usprawnić działanie urzędów, a mieszkańcom umożliwi dostęp wielu istotnych zasobów danych.

Na konferencji poinformowano, że kluczowym elementem systemu będzie Jednostka Centralna w Gminie Miejskiej Bolesławiec, którą tworzy wyspecjalizowana kadra pracowników. Ich zadaniem będzie zarządzanie Systemem Informacji Przestrzennej na wszystkich poziomach administracyjnych we wszystkich gminach. Zespół będzie wspierał gminy partnerskie na każdym etapie wdrożenia oraz na późniejszym etapie użytkowania systemu. Ponadto poinformowano również, że w ramach projektu wprowadzone zostaną zaawansowane e-usługi świadczone za pośrednictwem Internetu. Wdrażane systemy umożliwią mieszkańcom łatwą, mobilną i szybką komunikację z urzędami. Urzędy dostaną specjalistyczne narzędzia, dzięki którym będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania oraz profesjonalnie zarządzać gminą. System Informacji Przestrzennej będzie się składał z systemu wewnętrznego dla pracowników oraz systemu webowego i mobilnego, które będą dostępne również dla mieszkańców. Aplikacje mobilne oprócz dostępu do wielu zasobów, będą dawały możliwość zdalnego zgłaszania zdarzeń, a system w zależności od rodzaju zgłoszenia, będzie przesyłał je do odpowiedniej jednostki lub informował, który urząd lub jednostka odpowiada za daną sprawę (w przypadku, gdy zgłoszenie wybiega poza zakres odpowiedzialności gminy). Wprowadzone rozwiązania ułatwią mieszkańcom zgłaszanie problemów i spraw do właściwych służb oraz ograniczą proces „błądzenia” między urzędami – informuje Monika Rutyna, kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej.